Produkts pievienots grozam!
Preču katalogs

Paziņojums par personas datu apstrādi

Lejuplādēt šeit

1. Ievads

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"", reģistrācijas numurs 40003494995 (turpmāk tekstā – “Uzņēmums”, “Mēs”), ir izstrādājis šo paziņojumu par personas datu apstrādi (turpmāk tekstā - “Paziņojums par personas datu apstrādi”) ar mērķi sniegt Jums informāciju:

 • kādēļ mēs apstrādājam fizisko personu datus;
 • kā mēs apstrādājam fizisko personu datus;
 • kādas ir tiesības fiziskām personām, kuru datus mēs apstrādājam.

Mūsu mērķis, publicējot šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, panākt, ka Mūsu veiktā personu datu apstrāde ir caurspīdīga, pārredzama un godprātīga.

Šī atruna attiecas:

 1. gan uz datiem, kurus mums ir iesniegusi pati fiziskā persona,
 2. gan arī datiem, ko iegūstam no citiem avotiem.

Lai uzzinātu vairāk par Mūsu veiktajām fizisko personu datu apstrādes darbībām aicinām iepazīties ar Paziņojuma par personas datu apstrādi tām nodaļām, kuras būtu attiecināmas tieši uz Jums.

2. Personas datu apstrādes pārzinis

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši""

Reģistrācijas numurs: 40003494995

Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 301, LV-1006

Kontaktinformācija jautājumiem

Vārds uzvārds: Māris Paipa

 

Tālrunis: +371 67094400, +371 2928457

 

e-pasts: maris.paipa@pwc.com

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja pastāv kāds no šādiem pamatiem:

 • iegūta Jūsu piekrišana;
 • Mūsu tiesisko (leģitīmo) interešu realizācijai;
 • līguma noslēgšanai vai izpildei;
 • tiesību normās paredzēto pienākumu izpildei.

Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādi un juridiskiem pamatiem lūdzam skatīt zemāk to sadaļu, kas attiecas uz Jums.

Klienti

 • Pirkumi un pakalpojumi

Katru reizi, kad Jūs:

 1. vēlaties iegādāties vai iegādājieties kādu preci no Mums
 2. vēlaties saņemt vai saņemat pakalpojumus no Mums,

Mēs apstrādājam Jūsu datus, kas nepieciešami, lai varētu tikt veikts pirkums vai saņemts pakalpojums.

Ja Jūsu rīcībā ir klientu karte kurši “Kurši” un Jūs to aktivizējat veicot pirkumu vai veicot pakalpojumu pasūtījumu no Mums, Mēs piemērojam attiecīgas atlaides (sīkāk skatīt sadaļu “Mārketings”).

Šāda Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, jo starp Jums un Mums veidojas līgumiskās attiecības – preču pirkums vai pakalpojumu sniegšana.

 • Patērētāju tiesības

Mēs apstrādājam personas datus arī, lai tiktu realizētu patērētāju tiesības, piemēram, lai izskatītu Mūsu pircēju un pasūtītāju sūdzības saistībā ar viņu iegādātajā precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem.

Šāda Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir tiesību normās paredzēto pienākumu izpilde.

Mārketings

Datu apstrāde un komerciālie paziņojumi

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mārketinga aktivitātes, piemēram, informētu Jūs par:

 1. Mūsu piedāvājumiem vai
 2. Mūsu sadarbības partneru piedāvājumiem.

Ar sadarbības partneriem (turpmāk tekstā – “Sadarbības partneri”) mēs saprotam uzņēmumus, kuri piemēro to noteiktās atlaides savām precēm un pakalpojumiem, ja Jūs tiem uzrādāt Klientu karti “Kurši”.

Šādas Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, t.i. veikt savu preču mārketinga aktivitātes.

Lai gan personas datu apstrādes pamatā ir Mūsu tiesiskās (leģitīmās) intereses, lai Mēs varētu Jums minēto informāciju sniegt, Mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana, t.i. Jūsu piekrišana, ka Jūs piekrītat saņemt no Mums komerciālos paziņojumus.

Piekrišanu saņemt komerciālos paziņojumus Jūs varat Mums sniegt:

 1. aizpildot un iesniedzot Mums attiecīgu anketu mūsu tirdzniecības vietās vai
 2. aizpildot attiecīgu anketu mūsu interneta mājas lapā – www.kursi.lv.

Lojalitātes programma - klientu karte “Kurši”

Pieteikties saņemt klientu karti “Kurši” Jūs variet:

 1. Mūsu tirdzniecības vietās vai
 2. Mūsu interneta mājas lapā.

Kad veicot pirkumu vai pasūtot pakalpojumu Jūs izmantojat Mūsu tirdzniecības vietā klientu karti “Kurši”:

 1. Jūs tādējādi aplieciniet Mums, ka esat Mūsu klients un
 2. attiecīgi Mēs no Jums tādējādi spējam saņemt informāciju par Jūsu iepirkšanās paradumiem Mūsu tirdzniecības vietās, kā arī tādējādi Mēs spējam, veicot attiecīgu profilēšanu, sagatavot un nosūtīt Jums piemērotāko informāciju par Mūsu un Mūsu sadarbības partneru piedāvājumiem.

Jūsu klienta karte “Kurši” arī kalpo kā apliecinājuma rīks tam, ka:

 1. atbilstoši klientu kartes “Kurši” lietošanas noteikumiem, Jums ir tiesības saņemt attiecīga apmēra atlaidi Mūsu tirdzniecības vietās (Kartes lietošanas noteikumi ir pieejami Mūsu interneta mājas lapā);
 2. mūsu sadarbības partneri piemēros Jums attiecīgas atlaides Mūsu sadarbības partneru precēm un pakalpojumiem to tirdzniecības vietā.

Video novērošana

Mūsu tirdzniecības vietās un citos Mūsu objektos Mēs veicam videonovērošanu.

Videonovērošana tiek veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai, kā arī saistībā ar īpašuma aizsardzību, kas attiecīgi ir mūsu tiesiskais (leģitīmais) mērķis.

4. Kas apstrādā Jūsu personas datus, saņēmēju kategorijas

Jūsu personas datus apstrādājam kā pārzinis Mēs, t.i. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tirdzniecības nams "Kurši"", kā arī Kurši grupā ietilsptošie uzņēmumi (sīkāk skatīt www.augstceltne.lv).

Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

 1. personas datu apstrādātājiem, kuri
 • sniedz mums pakalpojumus vai
 • kuri ir mūsu sadarbības partneri un sniedz Jums pakalpojumus vai pārdod preces.

2. citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses.

Personas dati tiek apstrādāti tikai Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs un netiek nodoti ārpus tām.

5. Cik ilgi dati tiek glabāti

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi.

Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt, piemēram, šādi apstākļi:

 1. tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 2. pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
 3. kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.

Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai savādāk.

6. Jūsu tiesības

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem:

1. piekļūt personas datiem

Jums ir tiesības lūgt Mums:

a) sniegt Jums informāciju par to vai Mēs apstrādātajam Jūsu personas datus un

b) lūgt piekļuvi saviem personas datiem.

Lai nodrošinātu piekļuvi Jūsu personas datiem, Jūs varat vērsties pie Mūsu kontaktpersponas - norādīta Paziņojuma par personas datu apstrādi 2.sadaļā.

2. labot personas datus

Ja uzskatāt, ka Mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši un vēlaties savus personas datus atjaunot vai izlabot, Jūs varat:

nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

3. atsaukt savu piekrišanu

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Lai atsauktu savu piekrišanu, Jūs varat:

 1. nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
 2. personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Atsaukt Jūsu piekrišanu Mums nosūtīt Jums Mūsu komerciālos paziņojumus Jūs variet papildus iepriekš minētajiem veidiem arī:

 1. Mūsu interneta mājas lapā;
 2. veicot saņemtajā e-pastā vai telefona īsziņā norādītās darbības.

4. iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz savām tiesiskām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi. Šādā gadījumā Jūs varat:

 1. nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
 2. personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Saņemot Jūsu iebildumus par Mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, izņemot ja Mēs varam pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai Mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska un citos apstākļos, Jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, Jūs varat:

 1. nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
 2. personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.


5. prasīt izdzēst personas datus

Ja Jūs uzskatāt, ka Mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus. Lai to izdarītu, Jūs varat:

 1. nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
 2. personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem.


6. lūgt pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam. Lai iesniegtu mums šādu lūgumu, Jūs varat:

 1. nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
 2. personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.


7. iesniegt sūdzības par veikto personas datu apstrādi

Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums:

 1. nosūtot par to informāciju Mūsu kontaktpersonai vai
 2. personīgi vēršoties jebkurā Mūsu tirdzniecības vietā.

Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:

 1. nosūtot savu sūdzību uz šādu epastu: info@dvi.gov.lv
 2. vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

7. Paziņojuma par personas datu apstrādi spēkā esamība un pieejamība

Paziņojums par privātās personas datu apstrādi ir pieejams:

 1. Mūsu interneta mājas lapā: www.kursi.lv;
 2. Mūsu tirdzniecības vietās (skatīt Mūsu interneta mājas lapas sadaļu “Veikali”).

Mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Paziņojumu par personas datu apstrādi, paziņojot Jums par attiecīgajiem grozījumiem:

 1. Mūsu interneta mājas lapā;
 2. Tirdzniecības vietās;
 3. Nosūtot paziņojumu uz Jūsu e-pasta adresi, vai arī nosūtot īsziņu uz Jūsu mobilā tālruņa numuru;
 4. vai citā veidā.

Paziņojums par personas datu apstrādi stājas spēkā 2018.gada 25.maijā.

Sazinieties ar mums

+371 25660001
I-V, 9:00-18:00
info@kurshi.lv

Veikali

 

Kurši veikalu adreses
un
 kontaktus skatīt šeit